Monitoring en activiteitenverslag

Skyforce is verantwoordelijk voor het bewaken van de installatie, voor het registreren van alle inbraakpogingen en van alle blokkades uitgevoerd door de Cyberbox.

Skyforce verzendt periodiek een samengevat of gedetailleerd activiteitenverslag.