De eerste editie van de jaarlijkse Skyforce cybersecuritybarometer laat meteen enkele ontnuchterende resultaten zien. Eén Belgische micro-onderneming op drie heeft geen antivirussoftware, en drie van de vier hebben geen firewall. Voor ons kleine landje, dat maar liefst 1,2 miljoen kmo’s met minder dan 50 werknemers telt, is dit niet zo fraai. 

Skyforce ondervroeg meer dan 3.500 Belgische bedrijfsleiders om een duidelijk beeld te scheppen van de gezondheid van IT-security in organisaties. Onlangs is de digitale aanwezigheid van Belgische microbedrijven verbeterd, aangezien nu 68% een website heeft en 10% zich met e-commerce bezighoudt. Maar deze aanwezigheid op het web verloopt niet altijd even veilig … verre van zelfs. 

Ten eerste is de grens tussen privé en professioneel gebruik van bedrijfscomputers minder goed afgebakend dan in grote bedrijven: 82% van de respondenten geeft toe dat ze hun computers ook voor privédoeleinden gebruiken en 57% gebruikt een identiek wachtwoord voor persoonlijke en professionele activiteiten. 

Verder blijkt dat slechts 13% over de vier belangrijkste beveiligingstechnieken beschikt: antivirus, firewall, antispam- en antispyware-filters. In een derde van de gevallen houdt niemand zich bezig met IT-security en 80% van de tijd is niemand in staat om snel te reageren op een aanval. 

Dit zijn nalatigheden die rampzalige gevolgen kunnen hebben als je bedenkt dat Skyforce in iets meer dan een jaar tijd al ruim 730.000 kwaadaardige verzoeken, waarvan er enkele erg geavanceerd waren, bij klanten heeft geblokkeerd. Allemaal dankzij de Cyberbox! 

Raadpleeg de volledige barometer hier